Về chúng tôi

SEZ

Nhà máy chế tạo máy điện thành phố Safonovo (SEZ) là nhà máy chuyên sản xuất các động cơ đồng bộ và không đồng bộ cho dòng điện xoay chiều ba pha với công suất từ 30 đến 2000 kW, máy phát điện đồng bộ cho dòng điện xoay chiều với công suất từ 50 đến 1000 kW.

Nhà máy được thành lập như một nhà máy sản xuất máy móc thiết bị điện đồng bộ. Năm 1976 SEZ bắt đầu sản xuất động cơ không đồng bộ, phần sản phẩm này luôn được tăng lên hàng năm.

Các cơ sở sản xuất và kỹ thuật mạnh cho phép SEZ phát triển các loại máy điện mới, trong đó có máy phát điện chống cháy nổ, được thiết kế để hoạt động ở các đơn vị bơm khí thay vì máy phát điện nhập khẩu.

Từ tháng 12 năm 2003 nhà máy trở thành thành viên của RUSELPROM.

Trong chuỗi sản phẩm của RUSELPROM (động cơ công suất từ 4 đến 160 000 kW, máy phát điện từ 125đến 220 000 kW), SEZ sản xuất máy điện lớn với công suất từ 30 kW và lớn hơn.

Sản phẩm của SEZ ngày nay bao gồm:

  • Động cơ điện không đồng bộ với rotor lồng với công suất 132-2000 kW;
  • Động cơ điện không đồng bộ với rotor dây quấn với công suất 110-1000 kW;
  • Động cơ điện đồng bộ với công suất 132-1000 kW;
  • Máy phát điện đồng bộ với công suất 165-1250 kW;
  • Động cơ điện không đồng bộ chống cháy nổ với công suất 45-1250 kW;
  • Có thể thiết kế máy móc để lắp đặt theo yêu cầu.
Liên hệ