Về chúng tôi

Giá trị của chúng tôi

Tập đoàn đề ra mục tiêu chính trong phát triển chiến lược đến năm 2020 là thực hiện tiềm năng sáng tạo, kỹ thuật và sản xuất của mình cùng các nhà sản xuất OEM và các đối tác để nâng cao khả năng cạnh tranh đối với khách hàng

Chúng tôi đã sẵn sàng đối phó với các thách thức phức tạp trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng, đảm bảo độ hoạt động đáng tin cậy của các thành phần quan trọng và hệ thống khách hàng của chúng tôi thông qua các thiết kế hiệu quả và giải pháp công nghệ.

Tập đoàn RUSELPROM đã thành lập một đội ngũ các chuyên gia có khả năng giải quyết có hệ thống các mục tiêu chiến lược của các đối tác và khách hàng.

Đối với người dùng cuối cùng, giá trị sản phẩm của tập đoàn như là một phần của tổ máy được nhấn mạnh bằng khái niệm «Ruselprom inside», còn đối với các phân khúc người dùng khác nhau sản phẩm của tập đoàn được chia theo các lớp hiệu quả năng lượng .

Liên hệ