Về chúng tôi

Nhà máy của RUSELPROM

Kể từ năm 1991, RUSELPROM từ một công ty tư nhân đã kết hợp với một số nhà máy chế tạo máy móc hàng đầu tại Liên Bang Nga như:

Các cơ sở sản xuất và công ty con của tập đoàn nằm tại bốn thành phố của Nga. Tổng cộng số nhân viên của RUSELPROM là 4.380 người, gồm 476 người chuyên về khoa học và thiết kế (trong đó có 26 Phó tiến sĩ và 7 Tiến sĩ khoa học kỹ thuật).

Liên hệ